Dôchodok 23.06.2019 Čítanie na

Prvý, druhý a tretí dôchodkový pilier. Čo o nich treba vedieť?

Dôchodok 23.06.2019 Čítanie na

Základ slovenského dôchodkového systému tvorí prvý a druhý pilier. Výšku dôchodku však môžete ovplyvniť aj dobrovoľným sporením do tretieho piliera.

Základný princíp

Ako iste viete, z hrubej mzdy sa každému pracovníkovi sťahujú rôzne povinné sumy. Okrem dane z príjmu či zdravotných odvodov sa odpočítava aj starobné poistenie vo výške 18 %, ktoré putuje do prvého piliera a ich správcom je Sociálna poisťovňa.

dochodkovy system na SlovenskuOd toho, koľko počas produktívneho veku zarobíte a koľko rokov budete pracovať, sa bude napokon odvíjať aj výška vášho dôchodku. Je teda výhodné, ak budete mať dobrý zárobok a pracovať čo najdlhšie.

Na druhej strane však platí aj to, že od zárobku vyššieho ako trojnásobok priemernej mzdy sa úroveň dôchodku nezvyšuje.

Ak sa však plánujete finančne zabezpečiť a nechcete sa spoliehať len na základný dôchodok, môžete starobné poistenie rozdeliť na dve časti – 13,25 % zostane v prvom pilieri (Sociálnej poisťovni) a 4,75 % zveríte dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), ktorá ich investuje na kapitálovom trhu, čím ich teda zhodnocuje.

V tejto časti je tiež dôležité spomenúť, že percentuálny pomer medzi financiami v prvom a druhom pilieri sa každý rok mení, a to o 0,25 %. V praxi to znamená, že z prvého piliera sa stále viac financií presúva do druhého. Plán je pritom taký, že čiastka, ktorá zo starobného poistenia poputuje do druhého piliera, sa zastaví na úrovni 6 %.

Rozdelenie prináša výhody

Tým, že takto peniaze rozdelíte, sa stávate účastníkom druhého dôchodkového piliera. Jeho výhod je viacero, ako príklady uvádzame niektoré z nich:

- nie ste odkázaní len na dôchodok z prvého piliera, ktorý podlieha zmenám štátneho   hospodárenia

- sami si vyberáte dôchodkovú správcovskú spoločnosť a investičnú stratégiu

- investície sledujete na osobnom účte

- investované peniaze sú zahrnuté do dedenia

No keďže s druhým pilierom súvisí viacero záležitostí, pri ktorých budete potrebovať radu – výber alebo zmena DSS či voľba investičnej stratégie – odporúčame vám dôkladne sa touto témou zaoberať. V ideálnom prípade vyhľadajte skúseného experta, ktorý vám s rozhodovaním pomôže.

Tretí pilier

Spoločne s odborníkom môžete prehodnotiť aj doplnkové dôchodkové sporenie v treťom pilieri. Hlavný rozdiel je v tom, že kým do prvých dvoch pilierov idú peniaze zo starobného poistenia, v treťom pilieri sa zhodnocujú peniaze, ktoré si tam sami vložíte.

V prípade, že sa dohodnete so zamestnávateľom, aj on vám môže na doplnkové sporenie prispievať. Presvedčiť zamestnávateľa, aby sa podieľal na sporení, môže aj fakt, že si takto zníži základ dane.

dochodkove piliere na Slovensku

Aktuálne možnosti

Ako sme už vyššie naznačili, na rozdiel od prvého piliera sa o investície v druhom a treťom pilieri starajú špecializované spoločnosti, ktoré fungujú na základe povolenia a pod kontrolou Národnej banky Slovenska.

V prípade druhého piliera sú to dôchodkové správcovské spoločnosti, pričom vybrať si môžete medzi týmito šiestimi:

- AEGON d. s. s., a. s.

- Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

- AXA d.s.s., a.s.

- DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.

- NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

- VÚB Generali d.s.s., a.s

Spravovaním a investovaním v treťom pilieri sa zaoberajú doplnkové dôchodkové spoločnosti, momentálne na Slovensku pôsobia tieto štyri:

- AXA d. d. s., a. s.

- NN Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.

- Stabilita, d. d. s., a. s.

- Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.

Prirodzene, investičné stratégie dôchodkových spoločností sa líšia. Tak napríklad DDS Tatra banky je špecifická svojím programom Comfort Life, ktorého prednosťou je, že spočiatku investície smerujú do rastových aktív (komodity, akcie), ale s pribúdajúcim vekom a blížiacim sa dôchodkom sa stratégia stáva konzervatívnejšou.

V tom čase putujú investície do menej rizikových aktív, ako sú termínované účty a dlhopisy. Pri výbere investičnej stratégie je veľmi dôležitým kritériom vek, podľa ktorého sa aj volí presný model programu Comfort Life.

Spoločnosti Stabilita aj AXA dávajú svojim klientom na výber medzi akciovými a príspevkovými fondami, v ktorých sa investuje do rôznorodých aktív, a tak sa dosahuje priemerná úroveň rizika. AXA má okrem toho v ponuke aj indexový globálny fond, ktorý sa upriamuje predovšetkým na investovanie do cenných papierov. Jeho výhodou je vyššie zhodnotenie, no na druhej strane treba rátať aj s väčšou mierou rizika.

Výnosným, no zároveň rizikovým fondom je indexový v spoločnosti NN Tatry-Sympatia, ktorého investície tvoria len akcie. Výber takejto stratégie zvážte vtedy, ak plánujete investovať dlhodobo a na obdobie prípadných strát ste si vytvorili finančnú rezervu. Rastový fond v NN je takisto vystavený väčšiemu riziku, no na rozdiel od indexového fondu sa rastový skladá nielen z akcií, ale aj dlhopisových a peňažných investícií.

Pre menej zabezpečených klientov, ktorí nepripúšťajú väčšie riziká, odporúčame zvážiť z portfólia NN konzervatívny alebo vyvážený dôchodkový fond.

investovanie v druhom a tretom dochodkovom pilieri

Ďalšie užitočné informácie

Na záver uvádzame ešte zopár užitočných informácií, ktoré vám poslúžia pri uvažovaní nad dôchodkovým sporením.

Tak napríklad, správcovské spoločnosti majú nárok na isté poplatky, a to za vedenie a správu investícií, prípadnú zmenu spoločnosti (bezplatná zmena spoločnosti je možná len každé dva roky) a rovnako si pripisujú určité percento za zhodnotenie majetku.

Vstup do pilierov treba zvážiť aj preto, že vyplácanie nasporených peňazí je podmienené konkrétnymi životnými situáciami alebo časovo. Z tretieho piliera si napríklad vyberiete vaše peniaze najskôr po 10 rokoch. Nárok na financie od zamestnávateľa máte až dovŕšením starobného alebo invalidného dôchodku.

dochodkovy system na SlovenskuNezabúdajte však na to, že dlhodobé sporenie podporuje efektivitu zhodnocovania. Je teda výhodné, ak začnete šetriť čo najskôr. Vek pritom nevplýva len na samotné zhodnocovanie, ale pri druhom pilieri je aj rozhodujúcim faktorom – klienti doň totižto môžu vstúpiť len do 35. roku života.

Do tretieho piliera môže vstúpiť ktokoľvek, kto má viac ako 18 rokov. Zvyšovať svoje investície môžete aj tak, že do druhého piliera budete vkladať vlastné peniaze navyše. Pri uzatváraní zmluvy s DSS však musíte tento zámer uviesť.

Klientom, ktorí sa venujú rizikovým prácam, musí zamestnávateľ povinne prispievať do tretieho piliera. Či si bude sporiť aj samotný zamestnanec, zostáva na ňom.

Výnosnosť a celkovo vývoj fondov uvádza každá správcovská spoločnosť na svojom webe. Tam môžete sledovať situáciu nielen v posledných dňoch, ale aj za dlhšie časové obdobie (polrok, rok či päť rokov).

Ak si však sami netrúfate vybrať fond alebo správcovskú spoločnosť, oslovte expertov, ktorí vám s tým pomôžu.