Rozdiely

Naučte sa rozlíšiť finančného poradcu od zradcu, ale aj agenta od sprostredkovateľa. V tejto sekcii vám vysvetlíme základné pojmy a ukážeme vám tiež to, prečo je dôležité prihliadať aj na prvé dojmy.

radca vs zradca

Nasledujúce opisy sú ilustračné a nie sú 100 % zárukou správnej voľby. Pri výbere férového agenta vás však môžu dobre nasmerovať.

radca

zradca

Radca necháva klientovi na premyslenie toľko času, koľko potrebuje. Uzatvorenie zmluvy je predsa dôležité rozhodnutie, ktoré treba robiť s chladnou hlavou.

Ak pracuje ako finančný agent, nemá problém prezradiť výšku svojej provízie za sprostredkovanie finančného produktu. Je totiž priamo úmerná jeho službám.

Naozaj netúži po tom, aby boli jeho klientmi všetci rodinní príslušníci. Naopak, snaží sa o to, aby mu dôverovali neznámi ľudia, ktorí sa presvedčia o kvalite jeho služieb.

Nie je len predajcom finančných produktov. Vyzná sa v slovenskej i svetovej ekonomike, orientuje sa na finančných trhoch a prirodzene sa zaujíma o životnú situáciu klienta.

Zradca klientov naháňa s podpisom zmluvy rýchlejšie ako Usain Bolt. Keď sa nedarí, ponuky nazýva neopakovateľnými a lukratívnymi.

Keď sa ho opýtate na výšku provízie za uzatvorenie zmluvy, odpovedi sa bude vyhýbať v štýle svojho outfitu – vždy elegantne.

Klienti naňho nedajú dopustiť. A nečudo. Sprvoti sú to totiž rodičia, starí rodičia, súrodenci, ďalší rodinní príslušníci a známi.

Aby odštartoval kariéru vo svete finančníctva, nepotreboval odborné vzdelanie ani roky praxe. Úplne postačila škola života a pár školení.

Kto je kto

Finančný
agent

Finančný agent môže neobmedzene spolupracovať s viacerými finančnými inštitúciami (bankami, poisťovňami, správcovskými spoločnosťami a podobne). Klientom poskytuje odbornú pomoc, od finančného plánovania až po odporučenie konkrétneho finančného produktu. Konečný výber finančného produktu však závisí od samotného klienta. Predaj finančných produktov pritom poskytuje výhradne za províziu. Skôr ako začne podnikať, musí prejsť skúškami pre stredný až vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktoré zabezpečujú skúšobné organizácie poverené Národnou bankou Slovenska.

Finančný sprostredkovateľ

Finančný sprostredkovateľ poskytuje klientom rady výlučne na základe zmluvy s finančnou inštitúciou. Pracuje teda napríklad pre jednu banku, ktorá mu za sprostredkovanie produktov vypláca odmenu. Ak by mal klient záujem povedzme o hypotéku, finančný sprostredkovateľ mu predloží ponuku banky a pokiaľ klient splní podmienky pre poskytnutie úveru, uzatvorí s ním zmluvu, za čo dostane peňažnú odmenu. Aby mohol vykonávať svoju prácu, musí absolvovať skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, ktoré realizujú skúšobné organizácie poverené Národnou bankou Slovenska.

Finančný
poradca

Spojenie finančný poradca je azda najčastejšie mylne používaným označením v oblasti finančného poradenstva. Na rozdiel od finančných agentov a sprostredkovateľov nedostáva provízie a odmeny za sprostredkovanie produktov, ale klienti mu platia za jeho rady a služby. Keďže nie je motivovaný províziami za podpis zmlúv, poskytuje klientom nezávislé finančné poradenstvo. Pre výkon svojho povolania musí absolvovať skúšky najvyššieho stupňa odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva priamo Národná banka Slovenska. Dôležité je dodať, že finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.