všetko 24.06.2019 Čítanie na

Ako a kedy začať sporiť deťom na budúcnosť?

všetko 24.06.2019 Čítanie na

Zabezpečiť deti na budúcnosť je zámerom mnohých rodičov. Niektorí z nich si však môžu klásť otázku, kedy so sporením pre deti začať a aké formy zvoliť. A presne tým sa budeme zaoberať v našom ďalšom článku.

sporenie pre detiSkôr ako začnete odkladať peniaze pre deti, sa však poriadne zamyslite nad tým, či nebude pre vás tento výdavok likvidačný a či ste aj sami finančne zabezpečení. Rovnako by ste si mali na začiatku ujasniť, s akým cieľom plánujete deťom šetriť.

Účel sporenia

V praxi to teda znamená, že si určíte, či budete deťom odkladať na štart do života, vysokoškolské štúdium alebo prvé bývanie.

Podľa zámeru sa budete riadiť aj pri určovaní cieľovej sumy, ktorú chcete časom nadobudnúť. Samozrejme, táto suma môže byť orientačná a ak našetríte viac, je to len dobré.

Na druhej strane si však treba uvedomiť, že so samotným zámerom súvisí aj finančná analýza. Jej súčasťou je nielen určovanie cieľovej sumy, ktorú si stanovíte aj s ohľadom na to, že v budúcnosti sa budú výdavky súvisiace s bývaním či štúdiom navyšovať. Tiež je dôležité rozpočítať si, pri akých mesačných platbách túto sumu dosiahnete.

Aby vás sporenie pre deti príliš nezaťažovalo, odkladať peniaze začnite čo najskôr a pravidelne.

Rodičia, ktorí sporenie pre deti odložia, budú buď platiť mesačne viac, alebo jednoducho nenasporia vopred stanovenú cieľovú sumu.

sporenie pre deti Názorná ukážka toho, ako doba sporenia vplýva na zhodnocovanie financií. Zdroj: Wealth Effect Management

Aké sú možnosti?

Detské účty

Jednou z najrozšírenejších foriem sporenia pre deti sú detské účty. Ich výhodou je, že väčšinou za zriadenie a vedenie nič neplatíte. Navyše, peniaze podliehajú zvýhodnenému ročnému úroku, ktorý je v porovnaní s bežnými sporiacimi účtami o niečo vyšší.

Ak ale zohľadníte infláciu, ktorá by sa budúci rok v rámci EÚ mala pohybovať na úrovni 1,8 %, zistíte, že takáto forma nie je z hľadiska zhodnocovania peňazí až taká výhodná.

Okrem toho banky často zavádzajú úročenie len na istú sumu – napríklad 1000 eur, na zvyšné peniaze sa vzťahuje nulový úrok.

Rovnako si treba dať pozor na sporenie k detskému účtu, ktoré je bezplatné len za istých podmienok, napríklad pri pravidelných vkladoch alebo pravidelnom používaní platobnej karty.

Aj napriek vyššie zmienenému však netreba vnímať detské účty až tak negatívne. Pre konzervatívnejších rodičov, ktorí chcú svojim deťom vytvárať finančnú rezervu a zhodnocovanie nie pre nich prvoradé, je takáto forma vhodná.

Vkladné knižky

Podobne ako detské účty, aj vkladné knižky sú skôr konzervatívnym spôsobom sporenia pre deti. Produkty sú si navyše podobné v bezplatnom založení a vedení a tiež v nízkej úrokovej sadzbe.

Pri ich zvažovaní ale myslite na to, že úrok je takisto podmienený. Rátať musíte aj s výpovednou lehotou a sankcionovanými predčasnými výbermi.

Životné poistenie so sporením

Spoplatnené predčasné výbery patria aj medzi nevýhody životného poistenia so sporením, ktoré môžu rodičia zvažovať ako jednu z foriem sporenia pre deti.

V prípade životných poistiek vás však upozorňujeme, aby ste dobre zvážili jej výhodnosť. V prvom rade sa upriamte na prepočet sumy, ktorú po uplynutí poistnej doby vaše dieťa dostane.

Môže totižto nastať situácia, že poistenec v porovnaní s vkladmi získa oveľa menšiu čiastku. Príčinou sú najmä skryté poplatky a nevýhodne nastavený produkt.

A ako sme naznačili vyššie, pri životnej poistke so sporením musíte počítať s nízkou likviditou – k peniazom sa teda dostanete až po uplynutí poistnej doby alebo predčasne so sankciou.

Ako sa teda pri životnom poistení rozhodnúť? Najlepšie urobíte, ak poistíte živiteľa rodiny a pre dieťa vyberiete samostatný sporiaci produkt.

Stavebné sporenie pre deti

K vyššie uvedeným sporiacim produktom patrí aj stavebné sporenie pre deti, ktoré ponúka už len zopár inštitúcií. Ako v každom doposiaľ uvedenom prípade, aj pri stavebnom sporení treba zohľadniť všetky pre a proti.

To, čo robí stavebné sporenie atraktívnym, je vyšší úrok, štátna prémia (len pri príjme nižšom ako 1,3-násobok hrubej mzdy) a flexibilita vkladov.

Naopak, čo vás od jeho založenia môže odradiť, je spoplatnené zriadenie a vedenie účtu a tiež nízka likvidita. Stavebné sporenie sa zakladá na šesť rokov a výber je bez sankcií možný až po uplynutí tejto doby.

Investovanie

Ako samostatný spôsob sporenia peňazí si môžete zvoliť aj investovanie, vďaka ktorému zabezpečíte dieťa na budúcnosť. Jeho výhodou je, že si sami určíte, do akých aktív budete investovať (akcie, dlhopisy, komodity a podobne).

Vybrať si pritom môžete medzi stabilnejšími fondami s nižším výnosom a dynamickejšími, ktorých výnosy sú vyššie. Pri voľbe zohľadňujte aj likviditu – čiže to, po akom čase môžete peniaze vybrať.

Okrem širokého portfólia a výnosnosti k atraktivite investovania prispievajú aj nízke poplatky, transparentnosť a porovnateľnosť vkladov s produktmi, ako je poistenie alebo sporiaci účet.

Podľa čoho sa rozhodnúť

Hneď na začiatku sme vám radili, aby ste si vopred premysleli, čo chcete sporením pre deti dosiahnuť. Od toho sa napokon odvíja aj cieľová suma, ktorá je veľmi dôležitým faktorom, no nie jediným, ktorý by ste pri výbere konkrétneho sporiaceho produktu mali zvážiť.

Okrem nej sa zamyslite nad tým, či deťom plánujete vytvárať finančnú rezervu alebo chcete, aby sa nasporené peniaze aj zhodnocovali. V druhom uvedenom prípade zvážte investovanie alebo termínované vklady.

Pri výbere sporiaceho produktu tiež myslite na likviditu, teda obdobie, po ktorom si budete môcť peniaze vybrať.

Veľkou výhodou pre rodičov je aj flexibilita vkladov. Vyberte si preto produkt, kde budete môcť meniť výšku vkladov podľa aktuálnej finančnej situácie.

Sumár

Aby ste mali v množstve informácií prehľad a vedeli sa naozaj správne rozhodnúť, na záver uvádzame krátky sumár možností a faktorov, na základe ktorých by ste si z nich mali vyberať.

Vaše možnosti:

 • detský účet (aj so sporením)

 • vkladná knižka

 • životné poistenie so sporením

 • stavebné sporenie pre deti

 • investovanie

 • termínované účty

Podľa čoho si vybrať:

 • cieľ sporenia (finančná rezerva, zhodnotenie)

 • účel sporenia (štúdium, bývanie, štart do života)

 • likvidita (kedy peniaze potrebujete)

 • flexibilita vkladov

 • iné

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám ochotne poradia.