Poistenie 10.07.2019 Čítanie na

Úrazové poistenie a odškodné. Ako dosiahnuť, aby vám poisťovňa skutočne vyplatila peniaze?

Poistenie 10.07.2019 Čítanie na

Poisťovňa vám vyplatí odškodné po úraze iba vtedy, ak sa budete o vašu poistku zaujímať a budete poznať jej podmienky.

urazove poistenieMedzi časté chyby, ktorých sa poistenci dopúšťajú, je to, že si nenárokujú na vyplatenie plnenia. Vedeli ste napríklad, že vám peniaze poisťovňa vyplatí aj vtedy, ak sa doma porežete alebo popálite pri varení? Samozrejme, záleží aj od podmienok konkrétnej zmluvy. 

Ak sa však nebudete sami zaujímať o to, kedy máte na plnenie nárok a aké úrazy pokrýva vaše poistenie, oberáte sa o peniaze, ktoré by vám pomohli pri liečbe.

Čo je to úraz

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. definuje úraz ako akékoľvek neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušované pôsobenie vonkajších síl, vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), následkom ktorého bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia. 

Táto definícia však neplatí v iných poisťovniach. Problémom je, že na Slovensku nemáme úraz v legislatíve presne popísaný, a preto si ho každá poisťovňa definuje sama.

To znamená, že kým v jednej poisťovni peniaze získate, v inej to tak byť nemusí. Všetko závisí od samotnej definície a od rôznych negatívnych vymedzení – čiže od situácií, ktoré sa za úraz nepovažujú (napríklad úmyselnosť alebo samovražda).

Preto vám odporúčame, aby ste si podrobne preštudovali, ako vaša poisťovňa definuje úraz, čo zaň nepovažuje a aké sú presné podmienky vašej poistnej zmluvy.

Pomôcť vám môžu aj oceňovacie tabuľky, v ktorých nájdete percento plnenia, ktoré sa vzťahuje na konkrétne úrazy a ich trvalé následky. V prípade, že ich v poistnej zmluve nemáte, nájdite si tabuľky online alebo o ne požiadajte vašu poisťovňu.

Dokumenty

Po tom, ako sa uistíte, že vaša poistka úraz pokrýva, začnite zháňať všetky potrebné dokumenty.

V prvom rade je dôležité vyplniť oznámenie o úraze, ktorým si nárokujete na vyplatenie poistného plnenia. Okrem osobných údajov sa v tomto tlačive uvádza presný popis úrazu (ako k nemu došlo), aké sú jeho dôsledky, či ste sa zranili pri športe a tiež to, ktorý lekár vás lieči. 

Niektoré poisťovne dávajú v tomto dokumente priestor aj na správu ošetrujúceho lekára. Ak to tak nie je, správu musíte doložiť samostatne.

vypocet odskodneho z urazoveho poisteniaTo však nie je jediná príloha. K oznamu a správe ošetrujúceho lekára tiež doložte správy odborných lekárov, kópie snímok z RTG alebo CT vyšetrení, policajných záznamov či prepúšťacej správy z nemocnice.

V tejto časti považujeme za dôležité spomenúť, aby ste poisťovni doručili naozaj všetky dokumenty súvisiace s úrazom. Pripravte sa na to, že poisťovňa si môže niektoré tlačivá dodatočne žiadať. Naoko zbytočná byrokracia však môže prispieť k tomu, aby vám poisťovňa peniaze vyplatila.

Takisto oznam o úraze vyplňte tak, aby spĺňal kritériá definície úrazu vašej poisťovne. Zjednodušene povedané, ak uvediete, že príčinou vyvrtnutého členka bola vaša nepozornosť a nie vonkajší vplyv (napríklad výtlk v chodníku), poisťovňa vám peniaze nemusí vyplatiť alebo vám zníži poistné plnenie.

S hore uvedenými dokumentmi zájdite do poisťovne, ktorá následne začne so šetrením poistnej udalosti. To znamená, že skontroluje podmienky zmluvy (či pokrýva váš úraz, či máte nejaké pripoistenia) alebo si napríklad situáciu preverí u lekárov.

Poisťovňa vám musí vyplatiť peniaze do 15 dní od ukončenia šetrenia.

Koľko dostanem?

Zrejme jednou z najčastejších otázok týkajúcich sa poistenia je to, koľko peňazí vám poisťovňa nakoniec vyplatí. To ale závisí od viacerých faktorov.

Už pri samotnom zakladaní úrazového poistenia ste zaradený do rizikovej skupiny. Na toto zaradenie vplýva to, či máte rizikovú prácu alebo či sa venujete športom. V praxi bude teda poistka robotníka na stavbe vyzerať inak než u administratívneho pracovníka.

odskodne z urazoveho poistenia Okrem životných okolností má na výšku vyplatenej sumy vplyv aj to, na akú sumu ste sa poistili a či ste si zriadili nejaké pripoistenia (napríklad pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej práceneschopnosti).

Pri určovaní poistného plnenia bude poisťovňa prihliadať rovnako na vážnosť úrazu a jeho trvalých následkov.

Zhrnutie

Na záver vám ponúkame krátke a jednoduché zhrnutie:

  • zaujímajte sa – nezanedbajte žiadny úraz a preverte si podmienky vašej zmluvy

  • vyplňte poctivo a správne oznam o úraze

  • zožeňte si všetky dokumenty (správa o ošetrení, lekárska správa o liečbe)

  • doručte ich poisťovni

  • počkajte si na vyplatenie (do 15 dní od ukončenia šetrenia)

Veríme, že aj vďaka tomuto článku sa k vašim peniazom z úrazovej poistky dostanete čo najskôr.