všetko 14.11.2019 Čítanie na

Prečo vznikol projekt Finančná zrada? V príhovore vysvetľuje Peter Štadler z Wealth Effect Management

všetko 14.11.2019 Čítanie na

Milý návštevník Finančnej zrady,

odkedy sme projekt spustili, asi najčastejšou otázkou, s ktorou sa stretávam, je, prečo som vôbec tento projekt vytvoril. Na začiatku bolo silné presvedčenie o tom, že aj slovenský trh si zaslúži finančné služby svetovej úrovne. Napriek tomu, že Slovensko sa približuje západu stále rýchlejšie, táto oblasť stále zaostáva. Hlavným dôvodom tohto zaostávania sú priamo ľudia, ktorí túto prácu vykonávajú.

Ak by som mal byť konkrétnejší, problémy sú nielen s kvalitou produktov, ale priamo s procesom, s ktorým pristupuje obrovské množstvo finančných poradcov k predaju.

Základný pilier predaja finančného zradcu je jasný – blízky vzťah s klientom, vybudovanie dôvery a následné zneužitie tohto blízkeho vzťahu na predaj nevýhodného produktu. V tomto prípade môže byť klientovi jedno, či to urobil naschvál, alebo je to len popletko a ani sám nevedel, že produkt je nevýhodný.

Samozrejme, keď vyjde najavo, ako veľmi je produkt pre klienta nevýhodný, a hlavne ten obrovský rozdiel medzi očakávaným výsledkom a realitou, je normálne, že klient stráca dôveru nielen voči jednému poradcovi, ale tiež celému odvetviu. Opätovne vybudovať dôveru medzi klientom a poradcom je potom veľmi náročné, keďže dĺžka životnosti produktov sa počíta na roky a sklamanie je živené príbehmi známych s podobnými skúsenosťami.

Pri riešení tohto problému treba, samozrejme, začať od seba, a preto aj my ako súčasť finančného sektora chceme zlepšovať kvalitu ľudí, ktorí finančné služby predávajú. Bohužiaľ, bez pomoci verejnosti to nepôjde, pretože v konečnom dôsledku práve vy ste ten filter, ktorý musí ukázať na tých dobrých, ale aj na tých zlých.

Preto by žiaden finančný poradca nemal brať osobne, ak mu klient povie, že si jeho ponuku porovná s ostatnými a preverí si, či naozaj podmienky o ktorých hovorí sú aj platné. Keďže ide o vaše peniaze, väčšinou sa oplatí počkať pár dní a vypočuť si názor odborníka, či už ho dokážete kontaktovať osobne alebo online cez našu poradňu.

Mali by ste teda mať na pamäti, že platí len to, čo je v zmluve napísané, ideálne vami overené. Pokiaľ sa stretávate s poradcom prvýkrát a nemáte možnosť posúdiť jeho integritu, je nesmierne dôležité overiť si každú vlastnosť produktu, ktorý vám predáva. Samozrejme, každý môže pochybiť alebo sa mýliť. Potom je podstatné sledovať, ako sa váš poradca zachová a podľa toho uvážiť, či s ním budete ďalej spolupracovať alebo nie.

Pre mňa je pochopiteľné, že financie sú citlivá a podstatná téma. Nejedna rodina je kvôli nim rozhádaná, a preto zostávam občas v nemom úžase, že sa ľudia stále boja vyžadovať od svojich poradcov zodpovednosť za chyby, ktoré urobili, a vymeniť ich za niekoho, kto je lepší a bude im vedieť naozaj dobre poradiť. Totiž iba s pomocou verejnosti môžeme aj my vyžadovať nielen od regulátorov, ale aj od samotných poradcov, aby si uvedomili zodpovednosť povolania, ktoré narába s cudzími peniazmi, a začali klientom naozaj pomáhať.

Našou snahou teda nie je len zlepšovať sa v rámci našej spoločnosti, ale budeme radi, ak môžeme pomôcť komukoľvek z finančného sektora stať sa lepším a profesionálnejším poradcom, aby mal napokon každý klient prístup ku kvalitnej službe. Preto ak poznáte odborníka, ktorý sa tiež chce podeliť o svoje vedomosti, dajte nám o ňom vedieť a my ho radi zapojíme do projektu Finančná zrada.

Peter Štadler, CEO Wealth Effect Management