Dôchodok 10.07.2019 Čítanie na

6 dôvodov, prečo sa zabezpečiť na dôchodok aj inak ako odvodmi do Sociálnej poisťovne

Dôchodok 10.07.2019 Čítanie na

Spoliehať sa len na zákonný dôchodok je riskantné, pretože na jeho výšku nevplývajú len odvody počas odpracovaných rokov, ale aj demografické údaje a hospodárenie štátu. Pre aké ďalšie dôvody by ste mali uvažovať nad druhým a tretím pilierom?

sporenie na dochodokNa začiatok si v krátkosti zhrňme princíp všetkých troch pilierov

Z vymeriavacieho základu každého zamestnaného Slováka sa odpočítava starobné poistenie vo výške 18 %, ktoré putuje do prvého piliera (Sociálnej poisťovne). Prvý pilier je zásluhový, čo sa prejavuje tým, že od výšky odvodov sa bude odvíjať váš dôchodok. Na druhej strane však platí aj to, že váš dôchodok nebude závisieť len od príjmu a odpracovaných rokov, ale aj od demografických údajov a hospodárenia štátu.

Druhý pilier je dobrovoľný a predstavuje akúsi nadstavbu prvého piliera. V praxi to znamená, že starobné poistenie – spomínaných 18 % – rozdelíte na 13,25 % a 4,75 %. Väčšia časť pôjde do prvého piliera a druhú prenecháte dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Tá peniaze investuje na kapitálovom trhu a postará sa o to, aby boli zhodnotené.

Princíp tretieho piliera je do značnej miery podobný tomu druhému. No na rozdiel od druhého piliera, v ktorom sa zhodnocuje časť starobného poistenia, si do tretieho musíte sporiť vlastné prostriedky. Financie spravuje a investuje doplnková dôchodková spoločnosť (DDS).

Teraz si však už poďme konkrétne rozobrať spomínané dôvody, pre ktoré by ste mali zabezpečiť na dôchodok aj inak ako odvodmi do Sociálnej poisťovne.

1. Prvý pilier nemáte úplne vo svojich rukách

Ako sme vyššie uviedli, na výšku dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, vplýva niekoľko faktorov – nie je to len zárobok a počet odpracovaných rokov, ale aj demografia, valorizácia dôchodkov či štátne hospodárenie.

Zjednodušene povedané, dobrý zárobok a dostatočný počet rokov nie sú zárukou spravodlivého dôchodku. Vidiny naň nezlepšuje ani jeho solidárnosť (z odvodov sa vyplácajú dôchodky terajších dôchodcov), zavedený minimálny dôchodok či klesajúca pôrodnosť.

Niektoré z týchto faktorov sami neovplyvníte a musíte sa spoliehať len na ich priaznivý vývoj. To však neplatí pri druhom a treťom pilieri. Peniaze, ktoré si do nich sporíte, sú totižto váš osobný majetok, nie kolektívny, a časom ich získate späť. 

Nemusíte sa teda spoliehať len na zákonný dôchodok z prvého piliera. Samozrejme, na to, aby ste z dobrovoľného dôchodkového sporenia získali čo najviac, hľadajte spoľahlivé správcovské spoločnosti, ktoré peniaze efektívne investujú.

sporenie na dochodok

2. Nižšia daň

Ak premýšľate nad vstupom do tretieho piliera, presvedčiť vás môže aj ďalší z jeho benefitov, ktorým je daňové zvýhodnenie.

Účastníci piliera totižto môžu využiť vklady ako odpočítateľnú položku od základu dane. Maximálny odpočet je však obmedzený na 180 eur a vzťahuje sa len na príspevky, ktoré ste si sami nasporili. Ročne ale takto na dani ušetríte približne 34 eur, čo nie je málo.

Pri tomto benefite je dôležité spomenúť, že sa týka len účastníkov, ktorí do piliera vstúpili po roku 2014 alebo podpísali dodatok, ktorým zrušili dávkový plán. 

Financie, ktoré putujú do druhého piliera, sú oslobodené od dane. Od roku 2017 sa to ale netýka dobrovoľných príspevkov. 

3. Príspevok od zamestnávateľa 

Pri rizikových prácach musí zamestnávateľ povinne prispievať svojmu zamestnancovi do tretieho piliera. To, že sa bude zamestnávateľ podieľať na dôchodkovom sporení, však nie je vylúčené ani pri iných povolaniach. V niektorých firmách tento príspevok predstavuje jeden zo zamestnaneckých benefitov. 

Ak to nie je váš prípad, predsa sa skúste so zamestnávateľom dohodnúť. Oboznámte ho napríklad s tým, že príspevky si môže započítať do daňových výdavkov.

Prispievať pritom môže rôznymi spôsobmi – buď sa dohodnete na pomernom systéme (vy dáte niečo a on niečo), fixnej čiastke, alebo vám bude zamestnávateľ prispievať istým percentom z hrubej mzdy. 

Okrem podpísania zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorú si sami vyberiete, nemá zamestnávateľ žiadne ďalšie povinnosti. 

4. Peniaze môžete vybrať skôr

Kým financie z prvého piliera a druhého piliera dostanete až po dosiahnutí starobného, predčasného starobného alebo invalidného (len v prípade prvého piliera) dôchodku, vlastné úspory z tretieho piliera môžete za istých okolností vybrať už po 10 rokoch. 

Je preto dobré začať si sporiť v III. pilieri čo najskôr (podmienkou pre vstup je vek 18 rokov). A ak nebudete peniaze potrebovať, nechajte ich, nech sa zhodnocujú. Od dĺžky sporenia a zvolenej stratégie napokon závisí to, koľko si našetríte.

sporenie na dochodok

5. Jednoduchá zmena správcovskej spoločnosti

V prípade, že už máte zriadené sporenie v druhom alebo treťom pilieri a nie ste spokojní, môžete prestúpiť z vašej DSS do inej (v prípade tretieho piliera ide o DDS). 

Prestup sa pritom dá vykonať aj bezplatne. Pri treťom pilieri tak môžete urobiť po jednom roku sporenia. Ak chcete zmeniť DDS skôr, musíte rátať s poplatkom.

Čo sa týka druhého piliera, zmena správcovskej spoločnosti je bezplatná vtedy, ak si sporíte viac ako jeden rok. 

Postup pri zmene správcovskej spoločnosti spočíva v tom, že si od Sociálnej poisťovne vyžiadáte akceptačný list, za ktorý v istých prípadoch neplatíte (vyššie uvedené), a následne navštívite spoločnosť, s ktorou chcete podpísať novú zmluvu. 

6. Dedenie 

Ak vás od účasti v druhom alebo treťom pilieri odrádzal strach, že v prípade smrti o našetrené peniaze prídete, nemusíte sa báť. Pri podpise účastníckej zmluvy uvádzate, komu po smrti peniaze prenecháte. Ak tak neurobíte, peniaze sa nestratia, ale budú predmetom dedenia. 

Oprávnená osoba môže navyše previesť zverené peniaze na svoj dôchodkový účet. 

Dobrá rada na záver

Sporenie v druhom a treťom pilieri prináša množstvo výhod. Aby ste si ich všetky uplatnili, musíte k dôchodkovému sporeniu pristupovať svedomito a iniciatívne. V prvom rade nepodceňujte čas – do druhého piliera sa dá vstúpiť len do 35 rokov.

Do tretieho piliera sa dá vstúpiť kedykoľvek, no čas zohráva významnú úlohu pri výbere investičnej stratégie, a teda aj pri zhodnotení peňazí. 

Nemenej dôležitý je výber správcovskej spoločnosti a jednotlivých fondov, ktoré má v ponuke. Ak si sami na takýto prieskum netrúfate, odporúčame vám osloviť finančného experta, ktorý vám pomôže s výberom spoločnosti aj voľbou investičnej stratégie.